Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Kurumsal
Tarihçe

 

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.

  

Çeyrek Asırlık Bir Mali Sistem:  Özel Finans Kurumları

  

* Özel Finans Kurumları (ÖFK), 1984 yılı sonlarında, finans piyasalarına yeni bir fiyatlama modeli sunabilmek ve atıl fonları ekonomiye kazandırabilmek amacıyla Türk mali sistemine girmiştir. ÖFK'nın kurulmasına 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkındaki Kararname ile izin verilmiştir.

*   Kararnameye ilişkin esaslar 21 Mart 1984 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile düzenlenmiş ve böylece yasal dayanakları oluşturulmuştur. Bu dayanaklar, faizsiz fiyatlama modeliyle fon kabul etme yetkisinin yalnızca ÖFK'na tanınmış olduğunu, başka gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyette bulunmalarına izin verilmediğini ifade etmektedir.

*   Günümüzde, Amerika ve Avrupa'nın önde gelen bazı bankaları da bu modeli yeni bir enstrüman olarak benimsemişler ve bünyelerinde bu alanda faaliyet gösteren birimler kurmuşlardır.

*   İleride sektöründe birçok yeniliği ilk olarak hayata geçirecek ve sektörün lideri konumuna gelecek olan İhlas Finans, Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkındaki Kararnameye bağlı olarak 28.04.1995 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

*   Türkiye'de 35 şube ile hizmet veren Kurumumuz yaygın muhabir ağı ve şubeleri sayesinde Türkiye'nin her yerine ulaşmış, en son teknoloji ile donatılmış hizmet noktaları ile müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmuştur.

*   Konusunda uzman, genç ve dinamik personeli ile İhlas Finans, müşterilerine daima kaliteli hizmetin ayrıcalığını yaşatmıştır.

*   Özel Finans Kurumları arasında en büyük pazar payına sahip olan  İhlas Finans sadece kendi sektöründe değil bütün finans sektörü içinde önemli bir konuma gelmiştir.

 *   Faaliyet dönemi boyunca toplanan fonlar, Üretim Desteği Sağlanması, Kar ve zarara katılma yöntemi ile fon kullandırma, leasing, bireysel bankacılık hizmetleri gibi ürünleri sunarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır.

    - Kredi kartı ve diğer bireysel bankacılık hizmetleri

    - Havale, EFT ve transfer işlemleri,

    - Dış Ticaret ve Kambiyo,

    - Çek ve senet işlemleri,

    - Ve her türlü bankacılık hizmetleri müşterilerine sunmuştur.

*   Sektöründe bir ilki gerçekleştiren Kurumumuz, İMKB'de işlem gören ilk Özel Finans Kurumu olarak sermayesinin %28.07 lik kısmını halka arz etmiştir.

*   28.04.1995 tarihinde faaliyete başlayan Kurumumuz faaliyette olduğu dönemde kar zarara katılım hesabı sahiplerine 532 milyon USD kar payı ödediği gibi, Devlete 320 milyon USD gibi yüksek vergi ödemiştir.

*   2000 Yılının son çeyreğinde özellikle bankacılık ve finans sektöründe ortaya çıkan krizden bir çok şirket gibi Kurumumuz da etkilenmiş yoğun mevduat çekiliş talepleri ile karşılaşılmış, netice itibarı ile likidite sıkıntısına girilmiştir.

*   Kurumumuz dönemin bütün ekonomik olumsuzluklarına ve likidite darlığına rağmen krizin başlangıcından tasfiye sürecine girdiği 10.02.2001 tarihine kadar müşterilerine 270 milyon USD ödeme yapılmıştır.

*   Yaşanan tüm olumsuzluklar neticesinde, BDDK'nın 10.02.2001 Tarih ve 171 sayılı kararı ile, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20.maddesinin 6. fıkrası hükmüne istinaden şirketimizin faaliyet izni durdurulmuştur.