Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler ve Görevleri Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Yapılan Ödemeler Tamamlanan Ödemeler Devam Eden Ödemeler Ödemelerle İlgili Açıklamalar
Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Finansal Raporlar Genel Kurul Toplantı Tutanakları Denetleme Kurulu Raporları
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
İFK
Sıkça Sorulan Sorular

 

- Tasfiye nasıl ve kim tarafından yapılmaktadır?
Kurumumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden tasfiye sürecine girmiştir.


İhlas Finans Kurumu A.Ş, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Özel Finans Kurumu olarak faaliyet göstermekte idi. 10.02.2001 tarihinde faaliyet izni kaldırılınca, Özel Finans Kurumlarının, Anonim Şirket şeklinde ortaklık yapısına sahip olmaları nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlere ilişkin tasfiye ile ilgili hükümleri gereğince tasfiye işlemlerine başlamıştır.


Tasfiye işlemleri, Genel Kurul'da seçilen tasfiye memurları tarafından yürütülmekte olup yönetim ve temsil yetkisi tasfiye memurlarına aittir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da Kurumun tasfiye sürecini denetlemektedir.

 

 - Tasfiye'de ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Kar-zarar hesaplarında ödemeler, küçük hesaplardan başlanılarak, tek ödeme ile hesapların kapatılması şeklinde yapılmaktadır. Tasfiye ödemeleri, ayrıca Kurumumuza ait İnternet sitesinde  ÖDEMELER bölümünde açıkça gösterilmiştir. 

 

- İhlas Finans Tasfiyesi hangi Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır?
Kurumumuz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı karar gereği ''Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca münfesih olduğu ve genel hükümlere göre tasfiye edileceği" belirtilmiştir. Kurumumuz Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketler hakkındaki hükümlerine göre tasfiye edilmektedir.

 

 - Alacağımızı Tasfiye Kurulu'na yazdırmamız gerekir mi?
Alacağın herhangi bir yere yazdırılmasına gerek yoktur. Zira 09.02.2001 tarihi itibariyle alacağı bulunan tüm hesap sahiplerinin hesapları Kurumumuz resmi defter ve kayıtlarında tespit edilmiştir.

 

- Tasfiyenin 2001 senesinde 5 yılda bitirileceği söylenmişti. Neden bitirilmedi?
03 Ağustos 2001 tarihinde alınan Genel Kurul'da hedef olarak 5 yıllık süreç öngörülmüştü. Fakat bu tarihten sonra yaşanan devalüasyon, 22 Bankaya el konulma süreci, USD ve EURO'daki hızlı yükselişler ve 11 Eylül olaylarının etkisi ile büyük bir kriz yaşanmıştır. Yaşanılan kriz borçlu firmalardan yapılan tahsilatların aksamasına sebep olmuştur. Tasfiyenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, Şirketimizin piyasadan olan alacaklarının tahsili ile mümkün ve doğru orantılı bulunmaktadır. Bu dönemde Ülkemizde yaşanan bu olumsuzluktan bütün piyasalar etkilenmiş olup, firmalar bankalara olan borçlarını ödemekte sıkıntılara düşmüşlerdir. Şirketlerin, Bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan İstanbul Yaklaşımı ve TMSF'nin emsal uygulamaları da göz önüne alınarak, alacaklı olduğumuz firmaların borçları yeniden vadelendirilmiştir. 

 

- Ödemeler hangi bankadan yapılmaktadır?
Ödemeler, Şekerbank Şubeleri kanalıyla yapılmaktadır. 

 

- Adıma yapılmış ödeme var mı ?
Lütfen ödeme yapılmış mudi listesi için tıklayınız.

 

- Ödemeyi almak için Şekerbank'ın herhangi bir şubesine müracaat edebilir miyiz?
Türkiye'nin neresinden olursanız olun, size en yakın Şekerbank Şubesine müracaat ederek adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz. Eğer ödemeniz 2007 yılından önce yapıldıysa Şekerbank Şubelerine müracaatlarınızda yanınızda kimlik ve ikametgah bulundurulması zorunludur.

 

- Ödemelerde bize sıra geldiğini nasıl anlayacağız?
Ödeme sırası gelmeden 2-3 ay önce Kurumumuzca sistemimize kayıtlı olan adresinize mektup gönderilecektir. Bu mektupta yapılacak işlemler izah edilecektir.

 

- Ödemelerdeki son durum hakkında bilgi verir misiniz?
Tasfiye ödeme planının üçüncü sırasındaki cari hesap sahiplerine yapılan ödemeler Haziran 2007'de tamamlanmıştır. Ödeme planının 4. sırasında yer alan Kar ve Zarara katılım hesap sahiplerine yapılan ödemeler devam etmektedir. Tasfiye Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince Kar ve Zarara katılım hesaplarına yapılan ödemeler, kök hesapta bulunan toplam miktar dikkate alınarak def'aten ödenmesi metodu ile yapılmaktadır. Kar ve Zarara katılım hesaplarına bu güne kadar yapılan ödemelerle 2.069.- USD ve 1.507.- EURO'ya kadar bakiyesi olan hesapların tamamı ödenmiştir.

 

- Bir önceki ödeme ilanındaki kalan mudi adedinden kapanan hesap sayısını çıkardığımız zaman, yeni ilandaki kalan mudi adedi fazla oluyor. Sebebi nedir?
Aşağıda belirtilen muhtelif sebeplerle yeni hesaplar açılmakta olduğundan, ilan edilen hesap adetlerinde artış görülmektedir.
-       Mudilerimizden vefat edenlerin hesapları, veraset ilamında belirtilen mirasçıları arasında pay edilerek her bir mirasçının kendi adına yeni hesap açılmaktadır.

 

-       Ortak hesaplardan ödeme sırası yaklaşmış olan hesaplar, ortak hesap sahipleri arasında bölünerek her bir ortağa yeni hesap açılmakta ve ödemeleri Şekerbank'a her bir ortağın kendi adına gönderilmektedir.

 

-       Temlik yoluyla hesabın 2. kişilere devredilmesi halinde yine hesabı devir alanlara yeni hesap açılmaktadır. Bu işlemler neticesinde hesap adetlerinde artış meydana gelmektedir. Örneğin, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Haziran 2009'da 157 adet yeni hesap açılmıştır.

 

Yeni hesapların açılması sebebi ile mudi adedi artmakta fakat Kurumun borç miktarı değişmemektedir.

 

 

 - Hesabımda, kapanan hesaplardan az param olduğu halde paramı alamadım. Bilgi verir misiniz?
Hesap cüzdanındaki bakiye, ödenen miktarların altında olup da ödeme alamama sebebi birkaç şekilde olabilir.

 

-       2007 yılından önceki Kar ve Zarara katılma hesaplarına yapılan ödemeler, hesap sahibinin adına Şekerbank'a havale ediliyor ve hesap sahibine de mektup gönderilerek bilgi veriliyordu. Hesabın ödeme sırası gelerek Şekerbank'a adına havale edilmiş olmasına rağmen adres yetersizliğinden dolayı eline bilgi mektubu ulaşmayan mudilerimizin hesaplarının Şekerbank'ta beklemekte olduğu görülmüştür. Bu durumda olan mudilerimizin, Kurumumuzdan hesaplarının Şekerbank'a havale edildiğinin teyidini aldıktan sonra herhangi bir Şekerbank Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

-       2007 yılından sonra Kar ve Zarara katılım hesaplarına ödeme yapılabilmesi için mudilerimizden Şekerbank'a kendi adlarına hesap açtırmaları istenmiş ve Kurumumuzdaki hesapları Şekerbank'ta açtırdıkları hesaplarına gönderilmeye başlanmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Yönetmeliği gereğince tüm bankalarda hesap açtırırken 18 zorunlu alandan oluşan kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Bazı hesap sahiplerinin değişen adres bilgilerini Kurumumuza bildirmemelerinden dolayı mudi ile irtibat kurulamamakta ve sırası geldiği halde ödemesi yapılamamaktadır. Ödeme sırası gelen mudilerimizin hesaplarının ödenebilmesi için T.C. Kimlik numaralarının, güncel adres ve telefon bilgilerinin Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

 

-       Ödeme sırasının geldiği bildirilen mudilerimizin bir kısmının Şekerbank'ta açtırdıkları hesap numaralarında yanlışlık olmakta veya evraklarında bulunan eksikler sebebiyle bu hesap sahiplerine teknik olarak ödeme gerçekleştirilememektedir.

 

-       Vefat eden mudilerin bazı mirasçılarının, veraset ilamını ve diğer evrakını Kurumumuza geç ulaştırması sebebiyle ödemeleri beklemektedir. 

 

  1. Aynı kök hesabın altında para birimine veya vade durumuna göre açılmış birden fazla ek hesaplar vardır. Ödeme miktarı kök hesaba bağlı ek hesapların toplam miktarına ulaştığı zaman mudimizin ödemesi gerçekleşebilecektir.

 

 

-Hesabımın son durumu ile ilgili bilgiyi nasıl alabilirim?
Hesap ekstre talebinizi bildirir imzalı dilekçe aslının tarafımıza gönderilmesi durumunda talebiniz yerine getirilecektir.

 

 - Kurumunuzda 20.000 DEM hesabım vardı. Kaç EURO olmuştur?
Alman Markı hesapları (DEM), 31.12.2001 tarihi itibariyle yasa gereği Resmi Parite'den Euro'ya çevrilmiştir (1 EURO = 1.95583 DEM ). Dolayısı ile hesabınızdaki 20.000 DEM (20.000 DEM/1.95583) 10.225 EURO olmuştur.

 

-Hesap cüzdanımı kaybettim. Ne yapmalıyım?
09.02.2001 tarihi itibarıyla alacağı bulunan tüm hesap sahiplerinin hesapları Kurumumuz resmi defter ve kayıtlarında tespit edilmiştir. Bu nedenle hesap cüzdanınız olmasa dahi, kayıtlarda bilgilerinizin olması sıranız geldiğinde ödeme yapılabilmesi için yeterlidir.

 

- Kar-zarar hesabımdaki alacağımla alakalı olarak İcra takibi yapmıştım. Bir netice alamadım. Ne yapmam gerekiyor?
Kar-zarara katılım hesapları 19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı resmi gazetede yayınlanan 16.12.1983 gün ve 83/7506 sayılı Kararnamenin 2. maddesi (d); "Katılma Hesabı: Kurum'a Kar ve Zarara Katılma Hesabı Akdi karşılığında yatırılan ve bu fonların kullandırılmasından doğacak kar ve zararlara katılma sonucunu doğuran, gerçek ve tüzel kişilerce yatırılan fonlardır." şeklinde tarif edilmiştir. Kurumumuz ve hesap sahipleri arasında hesap açılırken yapılan Katılım Hesabı Sözleşmesinin 1. maddesinde ; "Hesap sahibi aynı vadeli fonların Kurum'ca işletilmesi sonucu doğacak kar ve zarara katılacaktır." ve 4. maddesinde de, "Bu hesaba Kar ve Zarar payı dışında her ne nam altında olursa olsun Kurum tarafından başka bir menfaat sağlanmaz." denilmektedir.

 

Şirketimizin Bankacılık Faaliyet İzni  10.02.2001 tarihinde BDDK tarafından durdurularak, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen Anonim Şirketlerin Tasfiyesi Hakkındaki Genel Hükümlere göre tasfiyesine karar verilmiştir.

 

BDDK kararı uyarınca Şirketimizin tasfiyesine başlanmış olup, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kanun ve Yönetmelikler, Bankalar Kanunu ve Özel Finans Kurumları Mevzuatından kaynaklanan ve kanundan doğan öncelikli alacaklar belirlenerek ödeme sırası belirlenmiş ve 03.08.2001 tarihinden itibaren de ödemelere başlanmıştır. 

 

Kar-zarara katılım hesaplarının tanımı ve hukuki niteliği gereği, bu hesaplardan kaynaklanan alacaklar; mutlak ödenmesi gereken bir alacak olmayıp, hesap sahibine faiz veya sabit bir gelir garantisi de vermemektedir. Hesap sahibi, katılım hesaplarında toplanan fonların faaliyet döneminde işletilmesi neticesinde oluşacak kar veya zarara katılmak yükümlülüğü altındadır.

 

Nitekim bu hususta, Tasfiye dönemi içerisinde Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. aleyhine açılan çeşitli davalar neticesinde; Mahkemeler tarafından "Şirketin tasfiye halinde olması, sözleşme gereği kar-zarara katılım hesaplarının geri ödenmesinin garanti edilmediğine, ana paranın dahi aynen geri ödemesinin garanti edilmemiş olması nedeni ile kar-zarara katılım hesaplarına kar payı veya gecikme faizinin tasfiye sürecinde uygulanamayacağına"  dair kararlar verilmiştir.

 

Mahkemeler tarafından verilen bu yöndeki kararların hesap sahipleri tarafından temyiz edilmesi sonucunda  Yargıtay 11.,12. ve 19. Hukuk Daireleri tarafından, Yerel Mahkemelerin  vermiş oldukları kararlar  ONANMIŞ ve aynı zamanda Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. aleyhinde icra takibi yapılamayacağı, Kar-zarara katılım Hesaplarının Tasfiye sonucu beklenmeden talep edilemeyeceği  doğrultusunda kararlar verilmiştir.

 

Sonuç olarak; Şirketimiz Defter ve Kayıtlarında bulunan hesabınızın kar-zarara katılım hesabı olduğu, Şirketimizin Bankacılık Faaliyet İzninin 10.02.2001 tarihinde durdurularak Tasfiyesine karar verilmiş olması nedeni ile Kar-zarara katılım hesaplarının hukuki statüsü ile Mahkeme ve Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilen kararlar gereği, bu tür hesaplardan doğan alacaklar hakkında Şirket aleyhine İcra Takibi yapılamayacağı kesinleşmiştir.

 

Bu nedenle, gerek takip yapan gerekse takip yapmamış olan hesap sahipleri Tasfiye Kurulu tarafından yapılan ödeme sırasına göre ödeme sıralarını beklemek durumundadırlar.

 

- Hesabım üzerine üçüncü şahıslar tarafından haciz konulmuş olup hesabımda bulunan alacağım nasıl ve ne şekilde ödenecektir ?
Kurumumuzda bulunan hesabınızdaki hak ve alacaklarınıza üçüncü şahıslar tarafından haciz konulması talep edilmiş ise; İcra Müdürlüğü veya Mahkemelerden gelen bu tür talimatlar doğrultusunda, hesabınıza bloke/haciz konulmaktadır. Bu durumda ödeme, sırası geldiğinde haciz koyan icra dosyasına yapılacaktır.

 

- Hesap sahibi vefat ettiğinde yapılması gereken işlemler nelerdir?
Hesap sahibinin vefat etmesi ile hak ve alacakları varislere geçmektedir. Bu durumda yapılacak işlemler :

 

  1. Mahkemeden alınacak Veraset Belgesinin bir fotokopisinin üzerine işlemleri takip edecek kişinin telefon numarasının,adres bilgisinin ve varsa faks numarasının yazılarak sitemizde belirtilen iletişim adresine veya faks numarasına gönderilmesi,
  2. Veraset Belgesinin Kuruma ulaştırılması neticesinde bu işlemlerle ilgilenen yetkili ile görüşerek evrakların takibi ve kalan diğer işlemlerin de devamı sağlanmalıdır.
  3. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra vefat eden hesap sahibinin hesabında bulunan hak ve alacakları, Veraset İlamında belirtilen varislere yine ilamda belirtilen payları nispetinde taksim edilerek, Kurumumuzda her bir varis adına açılacak hesaba aktarılacaktır.

  
- Kurumunuzda eşim ile birlikte ortak hesabımız vardı, Eşim vefat etti. Hesap kime ve kimlere nasıl ödenecektir ?
Eşinizle birlikte açılmış olan müşterek hesabınız, eşinizin vefatı nedeniyle, ortak hesap olmaktan çıkacaktır. Eşinize ait Ölüm ve Veraset evraklarının Şirketimize ibrazı ile birlikte, ortak hesabınız öncelikle vefat eden eşinizle sizin aranızda yarı yarıya bölünecektir. Vefat eden eşinizin hesabında kalan yarı hisse tutarı ise; Mahkeme tarafından verilmiş Veraset İlam'ında gösterilen  varislere yine Mahkemece belirlenen miras payları nispetinde dağıtılacaktır.

 

- Müşterek Hesabımız var. Ne yapmamız gerekiyor?
Müşterek hesaplar Teselsüllü ve teselsülsüz olarak iki kısma ayrılmaktadır. Teselsüllü Müşterek Hesaplar; Her bir ortağın, Müşterek hesabın tamamı üzerinde münferiden ve birbirlerinden bağımsız tasarruf yetkisinin bulunduğu ortak hesaplardır. Teselsülsüz Müşterek Hesap ise; Her bir ortağın Müşterek hesap üzerinde Münferit tasarruf yetkisinin olmadığı, birlikte imza ile tasarruf yetkisinin kullanıldığı hesaplardır.

 

Yukarıda belirtildiği üzere, Kurumumuzdaki ortak hesaptan kaynaklanan hak ve alacakların ödeme sırası gelmiş olması halinde, ortaklardan birinin vefat etmiş olma ihtimali, Mahkemece haciz altına alınmış olabileceği, iflası, eşlerin birbirlerinden boşanmış olmaları ihtimalleri gibi hususlar gözetilerek, her iki ortak hesap türünde de, ortakların hak ve alacaklarının zayi olmaması açısından birlikte hareket etme zorunluluğu aranmaktadır. 

 

 - Müşterek Hesabımızı Münferit Hesaba dönüştürebilir miyiz?
Kurumumuzdan Ortaklıktan diğer ortak lehine feragatı içeren formun temin edilerek ortakların birlikte imzalamaları, yazılı bir talep ekinde bunu Kurumumuza iletmeleri halinde, Ortak hesap münferit hesaba dönüştürülebilmektedir.

 

- Kurumunuzda eşim ile Müşterek Hesabımız bulunmaktadır. Eşimden ayrılmak için dava açtım. Müşterek hesabımız nasıl taksim edilecektir? 
Kurumumuzda bulunan Müşterek Hesabınızı eşinizle yapacağınız rızai taksim ile paylaşabilirsiniz. Eşiniz ile aranızda yapılacak veya yapılmış anlaşma metninin Kurumumuza ibraz edilmesi halinde, Müşterek Hesabınız buna göre taksim edilecektir. Eşiniz ile bu konuda rızai bir taksim yapamamış veya yapmayacak iseniz, boşanma ilamının kesinleştiğine dair belgenin bir nüshasının Kurumumuza ibraz edilmesi neticesinde hesabınız, ortaklar arasında paylaştırılacaktır.- Yurtdışında bulunduğum ve işlemleri takip edemediğim için  İFK'da bulunan hesabımı bir yakınıma devretmek istiyorum? Nasıl bir yol izlemeliyim?
İhlas Finans Kurumunda adınıza açılmış bulunan hesabınızın tamamını bir başkasına devretmek istediğinizde iki seçeneğiniz bulunmaktadır :

 

1 -   Noter aracılığı ile Kurumumuzdaki hesabınızı bir başkasına temlik edebilirsiniz. (Bu temlik evrakının Kuruma ulaştırılması gerekmektedir.)
2 -   Hesabınızı devretmek istediğiniz şahıs ile Kurumumuza bizzat başvuruda bulunarak Kurum yetkilileri huzurunda, imza beyannamesi, kimlik bilgisi kontrolü ile gerekli belgeleri imzalamanız halinde hesaplarınıza ait devir işlemi yapılacaktır.


  
- Babamız adına Kurumunuzda kar-zarara katılım hesabı bulunmaktadır. Babamızın akli ve ruh sağlığı bozulmuştur. Kurumunuzdaki alacağı nasıl ödenecektir ?
Reşit olan gerçek kişilerin Resmi Daire, Kurum, Kuruluş, Tüzel Kişilik ve 3. şahıslarla olan tüm işlemlerinde  fiil ehliyetine ve yaptığı tasarruf ve işlemleri ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.  Türk Medeni Kanun'unda; "Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir."  denilerek, akli ve ruhi yapıdaki rahatsızlıkların tasarruf yetkisinin kısıtlanmış olduğu ifade edilmiştir.

 

Bu durumda, akli ve ruhi sağlığı yerinde olmayan babanıza ait hesap üzerinde tasarrufta bulunmak için Mahkemeye müracaat edilerek, babanız adına işlem yapmak üzere bir vasi tayin edilmesini talep etme yoluna gitmeniz gerekecektir. Babanız adına Mahkemece vasi tayin edilmesine karar verilmesi halinde, Babanız adına olan hesabın ödeme sırası geldiğinde ödenecek olan tutar Mahkemece belirlenen vasi hesabına veya vesayet hesabına ödenebilecektir.

 

 - İhlas Finans'tan kredi kartım bulunmaktaydı. Kartıma ait borcumun bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim?
İhlas Finans Kurumu A.Ş.'den almış olduğunuz Kredi Kartınızın numarası (Kart numarası yok ise nüfus cüzdan sureti) ile birlikte  kimlik bilgilerinizi de içeren bir dilekçe ile Kurumumuza faksla veya doğrudan başvurduğunuz takdirde, Kredi Kartınızın borcunun olup olmadığı tarafınıza bildirilecektir. Borcunuz bulunmadığı takdirde tarafınıza borcunuzun bulunmadığına dair belge verilecek, var ise bir ödeme planına bağlanacaktır. 

 

- Hisse senedi sahibiyim, yani yatırımcınızım, ne yapacağım?
Tasfiye edilmesine karar verilen bir Anonim Şirkette, Şirket ortaklarının hak ve alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 447.  Maddesinde "Tasfiye Neticesi Dağıtım" başlığı altında düzenlenmiştir. Bu sayılı Kanunun 447. Maddesinde  "Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında dedikleri sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır." denilmektedir.

 

 Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat doğrultusunda tasfiye edilmekte olan Şirketimize ait hisse senetlerinden kaynaklanan hak ve alacaklarınız, Şirketin öncelikli tüm borçları ödendikten sonra arta kalan mevcuda göre ödenecektir. Henüz öncelikli alacaklar tamamen ödenemediğinden Şirket ortaklarına ödeme yapılamamaktadır.