Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Kurumsal
Denetim

Kurumun tasfiye sürecinde bağlı olduğu T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve halka açık bir şirket olması sebebiyle SPK uzmanları tarafından belli periyotlarda denetimi yapılmaktadır.