Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler ve Görevleri Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Yapılan Ödemeler Tamamlanan Ödemeler Devam Eden Ödemeler Ödemelerle İlgili Açıklamalar
Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Finansal Raporlar Genel Kurul Toplantı Tutanakları Denetleme Kurulu Raporları
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Kurumsal
Denetim

Kurumun tasfiye sürecinde bağlı olduğu T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve halka açık bir şirket olması sebebiyle SPK uzmanları tarafından belli periyotlarda denetimi yapılmaktadır.