Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Kurumsal
Hukuki Yapı

İhlas Finans Kurumu A.Ş. Bakanlar Kurulunun 19.11.1994 tarih, 94/6193 sayılı kararı ile 29.04.1995 tarihinde faaliyete geçen İhlas Finans'ın "faaliyet izni" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı kararı ile durdurulmuş ve şirket tasfiye sürecine girmiştir. BDDK'nın İhlas Finans'a gönderdiği 10 Şubat 2001 tarih ve 990 sayılı yazısı ve aynı tarihli basın açıklamasında şirketin, "Türk Ticaret Kanununun 434 ve devamı maddeleri gereğince ve Anonim Şirketler hakkında uygulanan genel hükümlere göre" tasfiye edileceği belirtilmiştir.Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumunun tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun 536 ve devamı maddelerine göre yürütülmekte olup; denetimi de T.C. Ticaret Bakanlığı kanalıyla yapılmaktadır.