Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Ödemeler
Ödeme Planı ve Genel Bilgi

 

Türk Ticaret Kanunu genel hükümlerine göre tasfiyesine karar verilen Kurumumuzun 03 Ağustos 2001'de düzenlediği Olağanüstü Genel Kurul'da, ilgili kanunlarda düzenlenen öncelikli alacaklar sıralaması gözönünde bulundurularak geri ödeme planı aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 

a) Devlete ait borçlar (Vergi ve SSK Borçları).
b) Personel borçları (Personelin iş kanunundan doğan hakları).
c) Cari Hesap borçları.
d) Katılım Hesabı borçları.
e) Diğer borçlar.
f) Ortaklara ait borçlar.


Faaliyette bulunduğu yaklaşık 6 yıllık süre zarfında, Devlete 320 Milyon USD vergi ödeyen ve yine hesap sahiplerine 532 Milyon USD kar payı dağıtan Kurumumuz, 10 Şubat 2001'de BBDK'nın 171 sayılı kararı ile tasfiye sürecine girmiştir.

 

Türk Ticaret Kanununda belirlenen Genel Hükümlere göre Tasfiyesine karar verilen Kurumumuzca 03 Ağustos 2001 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul  toplantısı yapılarak, hazırlanan tasfiye bilançosu onaylanmış, tasfiye sürecinin esasları tespit edilerek, tasfiye yöntemi belirlenmiştir.

 

Olağanüstü Genel Kurulda 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu, Bankalar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda  düzenlenen öncelikli alacaklar sıralaması göz önünde bulundurularak Kurumun tasfiye geri ödeme planı sırası ile;  

 

a) Devlete ait borçlar (Vergi ve SSK Borçları),(Tamamlandı)
b) Personel borçları (Personelin iş kanunundan doğan hakları),
(Tamamlandı)
c) Cari Hesap borçları 
(Tamamlandı)
d) Katılım Hesabı borçları
e) Diğer borçlar
f) Ortaklara ait borçların ödenmesi şeklinde kararlaştırılmıştır.

 

03 Ağustos 2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararlar gereğince başlayan tasfiye süreci içerinde, belirlenen ödeme sırasına uygun olarak;

 

a) 18.7 Milyon USD Vergi borçları, 2.9 Milyon USD SSK borçları olmak üzere toplam 21.6 Milyon USD Devlete olan borçlar ödenmiştir.

 

b) Vergi borcunun bitmesini takiben, İş Kanunu gereği iş akitleri feshedilen personelin özlük hakları olarak 10.3 Milyon USD ödenmiştir.

 

c) Yapılan Genel Kurul'da alınan kararlara göre, üçüncü sırada yer alan Cari hesap ödemelerine Şubat 2002 Tarihinde başlanılmış olup, 2007 yılı Temmuz ayında yapılan   ödeme ile, 66.885 adet Cari hesap sahibinin ödemesi tamamlanmıştır.

 

d) T.C. Ticaret Bakanlığının görüş ve önerisi üzerine Kar ve Zarara Katılım hesap sahiplerinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Cari Hesap Ödemeleri tamamlanmadan 24 Şubat 2003'te yapılan Genel Kurul'da Katılım Hesabı sahiplerine de ödeme yapılabilmesi için karar alınmış ve bu tür hesaplara ödemeler yapılmaktadır.


Kurum ve borçlu firmalar arasında yapılan ödeme protokollerine istinaden, borçlu firmalardan yapılan tahsilatlar, tasfiye ödemesi olarak hesap sahiplerine öncelikli alacaklar sıralamasına riayet edilerek ödenmektedir. Kurumun alacakları, kurum bilançosundaki borçlarını karşılamaktadır.


DÖVİZ HESAPLARI


Kurumumuzda açılan döviz hesapları, hangi döviz cinsinden açıldıysa o şekilde muhafaza edilmekte olup, Türk Lirası Hesaplar, tasfiyenin resmi başlangıcı olan 03 Ağustos 2001 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurundan (1.340.562 TL=1 USD) Amerikan Dolarına çevrilmiştir. Böylece tasfiye sürecinde oluşabilecek devalüasyon ihtimaline karşı ve döviz kurlarının sürekli artış dikkate alınarak Türk Lirası hesap sahiplerinin de kaybının önlenmesi amaçlanlanmıştır.

 

Alman Markı hesapları (DEM), 31. 12.2001 tarihi itibariyle yasa gereği Resmi Parite'den (1.95583),  Euro'ya çevrilmiştir (1000 DEM = 511.29 EUR).

 

Bankalar arasında para transferinin Türk Lirası üzerinden yapılması mecburiyeti sebebiyle tüm ödemeler, ödemenin aracı bankaya yatırıldığı günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek yapılmaktadır.