Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Ödemeler
Ödemelerle İlgili Bilgiler


TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.

Tarih: 31.12.2022

 

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

 

Ödemeler İle İlgili Açıklamalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10.02.2001/171 sayılı kararı ile İhlas Finans Kurumu'nun faaliyet izni kaldırılmış ve tasfiye süreci başlamıştır.

 

Gerekli hazırlıklar bitirildikten sonra 03.08.2001'de yapılan Tasfiye Genel Kurulu'nda Türk Ticaret Kanunu amir hükümleri doğrultusunda, alınan kararlar gereği önce devlete olan vergi, sigorta borçları, daha sonra iş akitleri feshedilmiş olan personelin İş Kanunu'ndan doğan alacakları ödenmiştir.

 

Şubat 2002'de ödeme planının 3. sırasında yer alan Cari hesapların ödenmesine başlanmış, her ay düzenli olarak hesap miktarı oranında ödemeler yapılmış ve Temmuz 2007 ayında yapılan ödeme ile cari hesapların tamamı ödenmiştir.

 

24 Şubat 2003 tarihinde yapılan Genel Kurul'da alınan özel kararla, ödeme planında 4.sırada yer Katılım hesaplarına da ödemelere başlanılmıştır. Bu ödemelerimiz, TTK gereğince kurumumuzun denetimini yapan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun görülmüştür. Katılım hesaplarına, kök hesapta bulunan toplam meblağın dikkate alınması yoluyla küçükten büyüğe doğru hesabın tamamının sıfırlanması metodu ile bu güne kadar ödemeler yapılmıştır.

 

Bu ödemeler ile 2.069.- USD'ye kadar olan hesaplar ödenmiştir.


 

Tasfiye Başlangıcından 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan mevduat ödemeleri ve kalan mevduat tablosu:

 

- Cari Hesap Ödemesi

Cari hesap ödemelerinin tamamı yapılmıştır.Mudi Sayısı

USD

EUR


Tasfiye Başlangıcı :


66,344

37,390,332

9,247,006


Bugün :


0

0

0


Yapılan Toplam Ödeme :


66,344

37,390,332

9,247,006


Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Cari hesaplar ile ilgili 66.344 hesap sahibine, 37.390.332 USD ve 9.247.006 EUR ödeme yapılarak tüm cari hesap ödemeleri Temmuz-2007'de tamamlanmıştır.- Kar ve Zarara Katılım Hesabı ÖdemesiMudi Sayısı

USD

EUR


Tasfiye Başlangıcı :


155,954

638,288,706

235,106,171


Bugün :


19,415

110,196,476

53,214,693


Yapılan Toplam Ödeme :


136,539

528,092,230

181,891,478

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Kar ve Zarara Katılma Hesapları ile ilgili tasfiyeden bu yana mudi sayısında 135.184 adet; mevduat tutarında da 525.516.278 USD ve 180.794.211 EUR azalma olmuştur.