Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Kurumsal
Ortaklık Yapısı

 

 

ORTAKLIK DURUMU (31 Aralık 2019 YILI İTİBARİYLE)

 

 

 

 ORTAĞIN ADI

 TOPLAM (YTL)

 % ORAN

 İHLAS HOLDİNG A.Ş.

 5.027.000

 50.27

 HALKA AÇIK

 3.469.000

 34.69

 İSLAM KALKINMA BANKASI

 1.000.000

 10.00

 İHLAS PAZARLAMA A.Ş.

  504.000

 5.04

 TOPLAM 

 10.000.000

 100.00