Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler ve Görevleri Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Yapılan Ödemeler Tamamlanan Ödemeler Devam Eden Ödemeler Ödemelerle İlgili Açıklamalar
Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Finansal Raporlar Genel Kurul Toplantı Tutanakları Denetleme Kurulu Raporları
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Ödemeler
Devam Eden Ödemeler

 

24 Şubat 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve önerisiyle alınan karar ve bu kararın uygulaması amacıyla, 18 Mart 2003 Tarih ve 222 Numaralı Tasfiye Kurulu Kararı sonrasında Kâr ve Zarara Katılım Hesaplarının ödenmesine başlanmıştır.

 

Halen Kar-Zarar hesabı ödemeleri devam etmektedir.