Tarihçe Ortaklık Yapısı Hukuki Yapı Birimler Denetim İnsan Kaynakları
Ödeme Planı ve Genel Bilgi Ödemelerle İlgili Bilgiler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu
içerikler
Tasfiye Süreci ile ilgili basın açıklamaları
Basın Açıklaması - Şubat 2001

 

 

                                                                                                                          

 

İHLAS FİNANS KURUMU'NDAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

               

 

İhlas Finans Kurumu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Şubat 2001 tarihinde faaliyetlerini durdurma kararı vermesi üzerine mudilerini bilgilendirmek üzere aşağıdaki açıklamayı yaptı.

 

 

2000 yılının Kasım ayından itibaren ülkemizde ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Özellikle ülkemizde ilk defa repo faizleri % 2000'lere ulaştı zaman kurumumuzdan vadeli olduğu halde vadeler bozularak para çekmeler başlamıştır. Kurumumuz hakkında çıkarılan gerçek dışı dedikodular, mudilerde panik havası meydana getirmiş ve finans sektörüne güvensizlik oluşmuştur.

 

 

Kurumumuz son üç ay içinde mudilerine 265 milyon $ (İkiyüzaltmışbeşmilyon Amerikan Doları) ödemede bulunmuştur. Bu miktarın 235 milyon $'ı anapara, 30 milyon doları da kâr payıdır. 15 Kasım 2000 tarihinde Türkiye genelinde başlayan ekonomik kriz, yukarıda da belirtildiği gibi mudilerimizin de aşırı taleplerine yol açmış ve zaman darlığından dolayı nakit sıkıntısı baş göstermiştir. Meydana gelen panik havası ve bazı mudilerin İcra Takiplerine başvurması sebebiyle BDDK, kurumun faaliyetlerini durdurmuştur.

 

 

MUDİLERİMİZİN ALACAKLARI SON KURUŞUNA KADAR ÖDENECEKTİR

 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10.02.2001/171 sayılı kararı ile kurumumuzun faaliyet izni kaldırıldığından, İFK'nın hukuken tasfiye süreci başlamıştır. İhlas Finans Kurumu, tasfiye süreci mevzuatına uygun olarak alacaklarını tahsil edip, mudilerinin alacağını ödeyecektir. İhlas Finans Kurumu'nun mevcutları, borçlarını fazlasıyla karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla mudilerimizin ve diğer müşterilerimizin bu konuda endişe etmelerine mahal yoktur.

 

 

Herkesin alacağı, son kuruşuna kadar ödenecektir.

 

 

Takdir edileceği gibi, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir finans kuruluşunun topladığı mevduatı kısa sürede geri ödemesi mümkün değildir.

 

 

İhlas Finans Kurumu'nun fonları Türk ekonomisine katkı sağlayan ve binlerce insana iş temin eden firmalara kullandırılmıştır.

 

 

28.04.1995 tarihinde faaliyete başlayan İhlas Finans Kurumu bugüne kadar devlete, direkt ve dolaylı olarak 320 milyon $ (Üçyüzyirmi milyon $) vergi ödemiştir. Bu süre zarfında mudilerimize de 522 milyon Dolar kâr payı dağıtılmıştır.

 

 

Bugüne kadar bütün taahhütlerini yerine getiren İhlas Finans Kurumu, mudilerinin alacakları konusunda tasfiye sürecinde de aynı dikkat ve hassasiyeti gösterecektir.

 

 

Ödeme Planı, Tasfiye Kurulu'nun alacak-borç envanterini hazırlamasından sonra mudilerimize duyurulacaktır.

 

 

Yaklaşık 200 bin müşteriye hizmet veren Kurumumuzun faaliyetlerine son verilmiş olması sebebiyle, Türkiye genelindeki 35 şubemizin bankacılık hizmetlerine son verilmiştir.

 

 

Zaman zaman mudilerimize açıklamalar yapılacaktır. Telaşa ve endişeye gerek yoktur. Bu gerçekler dışında çeşitli şekillerde ileri sürülebilecek iddia ve spekülasyonlara değer vermemelerini kıymetli mudilerimizden rica eder,

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

 

 

İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.